Galeria — Flash Mob

Od pewnego czasu użytkownicy OFG.pl w Giżycku organizują Flash Moby. Szczegóły dotyczące akcji Flash Mob w Giżycku możesz znaleźć w temacie Flash Mob w Giżycku. Z uwagi na dużą liczbę wiadomości opracowaliśmy skrócone informacje na temat Flash Moba w Giżycku.

Co to jest Flash Mob?

Flash mob — określenie, którym przyjęło się określać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie są organizowane za pośrednictwem Internetu.

Zdjęcia z naszych akcji posegregowane są w poszczególnych galeriach: