Przejdź do strony: Poprzednia [12, 3,

Reklamy psują wygląd miasta oraz okolicy

Autor Wiadomość
noyo_pl Mężczyzna
Chłop z Mazur

204

2015-09-09 14:40:04

Chyba komuś nie spodobała się kolejna reklama przy zjeździe na las miejski. Tak jest już od wczoraj.


http://www.kazuko.pl - Mikrotik, Ubiquiti, LMS, Linux, Skrypty
http://www.prorys.pl - Wykonywanie kosztorysów, sporządzanie wizualizacji i projektów budynków
 
Z.J. Mężczyzna

3,404

2015-09-09 15:07:54

Urzędnicy mają od niedawna skuteczne narzędzie do eliminowania banerów, reklam i bilbordów z przestrzeni miejskiej, gminnej, powiatowej:
http://ofg.pl/miasto-inne/ustawa-krajobrazowa-8927

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,460

2018-12-05 20:13:17

W galerii pojawiło się ostatnio zdjęcie reklamy przy nowo budowanym rondzie.

Jednocześnie dzisiaj do radnych wpłynął projekt uchwały w sprawie przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miejskiej Giżycko obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonywane.

W BIPie UM jeszcze nie ma tego projektu:

Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu20030800717

Art. 37b. 1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, rada gminy podejmuje uchwałę o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie:
1) podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez radę gminy uchwały, o której mowa w ust. 1;
2) sporządza projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;
3) zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;
4) uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej;
6) zasięga opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;
7) zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1;
8) ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego projektu.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi przez podmioty, o których mowa w ust. 2, i sporządza listę nieuwzględnionych uwag.
4. Brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 4 i 5 uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu.
5. W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 i 7 wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
6. Rada gminy uchwalając uchwałę, o której mowa w art. 37a ust. 1, rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Tw.Lud. Mężczyzna
malarz domowy

341

2018-12-05 21:20:16

Czy ten projekt uchwały w sprawie projektu uchwały coś zmieni w tej konkretnej sprawie?

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,460

2018-12-05 21:36:05

Tw.Lud.:

Czy ten projekt uchwały w sprawie projektu uchwały coś zmieni w tej konkretnej sprawie?

Wątpię, ale może czegoś nie wiem.
1. Prawo nie działa wstecz, chociaż widziałem odstępstwa od tej generalnej zasady - ale głównie z kaprysu władz :-(
2. To może być teren Gminy, a zarządcą jest raczej na pewno GDDKiA.

Proponuje konkretne pismo do GDDKiA jeżeli jesteś zainteresowany likwidacją lub przeniesieniem parę metrów dalej. Nawet jak się nie wstrzelisz z właścicielem/zarządcą to zgodnie z Art. 65 przekażą do organu właściwego.

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Tw.Lud. Mężczyzna
malarz domowy

341

2018-12-05 22:48:31

Łukasz Zakrzewski:

Tw.Lud.:

Czy ten projekt uchwały w sprawie projektu uchwały coś zmieni w tej konkretnej sprawie?

Wątpię, ale może czegoś nie wiem.
1. Prawo nie działa wstecz, chociaż widziałem odstępstwa od tej generalnej zasady - ale głównie z kaprysu władz :-(
2. To może być teren Gminy, a zarządcą jest raczej na pewno GDDKiA.

Proponuje konkretne pismo do GDDKiA jeżeli jesteś zainteresowany likwidacją lub przeniesieniem parę metrów dalej. Nawet jak się nie wstrzelisz z właścicielem/zarządcą to zgodnie z Art. 65 przekażą do organu właściwego.

Wyślij to pismo, zrób to dla mnie , dla nas...

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,460

2018-12-06 21:58:32

[Oryginał: 2018-12-05 22:58:31]

Tw.Lud.:

Łukasz Zakrzewski:

Tw.Lud.:

Czy ten projekt uchwały w sprawie projektu uchwały coś zmieni w tej konkretnej sprawie?

Wątpię, ale może czegoś nie wiem.
1. Prawo nie działa wstecz, chociaż widziałem odstępstwa od tej generalnej zasady - ale głównie z kaprysu władz :-(
2. To może być teren Gminy, a zarządcą jest raczej na pewno GDDKiA.

Proponuje konkretne pismo do GDDKiA jeżeli jesteś zainteresowany likwidacją lub przeniesieniem parę metrów dalej. Nawet jak się nie wstrzelisz z właścicielem/zarządcą to zgodnie z Art. 65 przekażą do organu właściwego.

Wyślij to pismo, zrób to dla mnie , dla nas…

:ok2:

[Dodano: 2018-12-06 21:58:32]


Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
irka

232

2018-12-07 20:50:50

Pan radny nie czyta lokalnej prasy i nie słucha radia ? :) :)
w Gazecie Giżyckiej pisali przecież że reklamę zdejmą do 15 grudnia . to samo dziś w Meloradio :)
szkoda tej bibuły , sprawy się dzieją .......

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,460

2018-12-07 21:05:12

irka:

Pan radny nie czyta lokalnej prasy i nie słucha radia ? :) :)
w Gazecie Giżyckiej pisali przecież że reklamę zdejmą do 15 grudnia . to samo dziś w Meloradio :)
szkoda tej bibuły , sprawy się dzieją ....…

Nie zmienia to faktu że Obywatel poprosił o pismo, a ja jego prośbę spełniłem.
Zdejmą nie zdejmą… a konkretną informację będę miał na papierze.

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
irka

232

2018-12-08 09:15:24

o tutaj jest nawet artykuł w internecie z 6 XII

"Baner reklamowy zniknie ze Świderskiej"

http://gizycko.wm.pl/553172,Baner-reklamowy-zniknie-ze-Swiderskiej.html

i znowu pan radny ogłosi że to dzieki jego pisaniu ? :music: :mad2: :eyes: :p :laughing:  ;-(

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,460

2018-12-25 23:14:14

[Oryginał: 2018-12-08 10:02:40]

irka:

o tutaj jest nawet artykuł w internecie z 6 XII

"Baner reklamowy zniknie ze Świderskiej"

http://gizycko.wm.pl/553172,Baner-reklamowy-zniknie-ze-Swiderskiej.html

i znowu pan radny ogłosi że to dzieki jego pisaniu ? :music: :mad2: :eyes: :p :laughing:  ;-(

Nie sądzę. Widać że ktoś interweniował przede mną.

[Dodano: 2018-12-25 23:14:14]

Łukasz Zakrzewski:

Jest i odpowiedź.

Są i też już włączone dwie latarnie.

Czyli kolejna interwencja zakończona pozytywnie  ;-)

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
koart

86

2018-12-25 23:59:53

irka:

o tutaj jest nawet artykuł w internecie z 6 XII

"Baner reklamowy zniknie ze Świderskiej"

http://gizycko.wm.pl/553172,Baner-reklamowy-zniknie-ze-Swiderskiej.html

i znowu pan radny ogłosi że to dzieki jego pisaniu ? :music: :mad2: :eyes: :p :laughing:  ;-(

Hej Irka, już po 15. a reklama dalej stoi! jak to jest?

 
irka

232

2018-12-26 19:01:41

jak to jest ? zapewne ani gazeta ani radny nie mają wpływu na prywatnego właściciela i trzeba jeszcze poczekać .

 
Z.J. Mężczyzna

3,404

2018-12-26 19:35:42

Radni jak najbardziej mają skuteczne narzędzie jakim jest "ustawa krajobrazowa" obowiązująca od 2015r.

 
koart

86

2018-12-26 21:46:05

Irka ale przecież to ty napisałeś, że szkoda czasu radnego, że przypisuje sobie kolejny sukces bo "sprawy się dzieją", a ja się pytam gdzie się dzieją, skoro miało do 15. zniknąć a nie znika, więc może jednak dobrze, że jakiś radny trzyma na tym swoją piecze i następnym razem po ludzki odpiep*z się gdy ktoś chce działać.

ZJ. ale ten teren to teren gminy wiejskiej, a przeszkadza mieszkańcom Wilanowa, czyli mieszkańcom miasta.

Przejdź do strony: Poprzednia [12, 3,