Wniosek Rodzina 500 plus a MEDIACJE

Autor Wiadomość
sarep

11

2017-09-21 22:21:45

Od 7 lipca 2017 r. program 500 plus działa na zmienionych zasadach. Świadczenie otrzymają tylko ci, którzy uregulują sprawy alimentacyjne

Zgodnie z zapowiedziami, ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej nie chce dopuścić do sytuacji, w której osoba pozostająca w nieformalnym związku otrzymuje świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica.

Co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać 500+?

Od nowego okresu świadczeniowego została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Kogo to dotyczy?

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

Jaki załącznik do wniosku?

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.

Zapraszam do kontaktu:

Centrum Mediacji Fundacji Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego w Giżycku

www.szkolenianamazurach.pl

e-mail: arekmarcisz@op.pl

Telefon: 692 915 979

Arkadiusz Marcisz, mediator wpisany do wykazu osób godnych zaufania do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w sprawach karnych oraz nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, stały mediator Fundacji Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego.

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,323

2017-09-22 07:32:26

I tak otworzył się nowy rynek usług prawniczych...

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!