Temat przyklejony Regulamin podforum "Polecam / Nie polecam"

Autor Wiadomość
Denver Wyróżniony Mężczyzna

2,683

2007-07-10 23:17:26

Proszę pamiętać, że wszelką odpowiedzialność za publikowane tutaj opinie ponoszą ich autorzy. Należy się zatem liczyć z wszelkimi konsekwencjami publikowania na tym forum wiadomości.

„A może UM ma jakieś udziały w OFG i poprzez taką reklamę osiąga jakieś zyski np. w celu spłacenia zaciągniętych kredytów?” — lewek12, 12.01.2008
 
RvX Mężczyzna

711

2008-10-19 14:25:12

Dodam jeszcze, że w przypadku publikowania opinii negatywnej o jakiejś firmie o charakterze pomówienia, to mimo, że nie podpiszecie się pod nią swoim nazwiskiem (przepraszam za poprzednią informację) to i tak nie pozostajecie anonimowi.

prawo.vagla.pl:

28) art. 212 otrzymuje brzmienie:
„Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. W razie skazania sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.”;
29) art. 213 otrzymuje brzmienie:
„Art. 213. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu; jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.”