Prefabet do zamknięcia

Autor Wiadomość
kodeina

6

2015-02-22 14:37:05

Kolejne miejsce pracy funkcjonujące ponad dziesiąt lat na terenie Gminy Giżycko zostanie zlikwidowane.
Z końcem lutego pracownicy mają otrzymać wypowiedzenia.

Kończy się pewna historia, ale pozostaje jeszcze Elektrim.

Szkoda, że z obietnic przedwyborczych nigdy nie powstają nowe miejsca pracy.

 
610917 Kobieta

38

2015-02-22 18:20:44

nowe miejsca pracy zawsze tworzy pracodawca a nie burmistrz (chyba ze w podległym sobie urzędzie) , taka jest regula i obietnice wyborcze nic tu nie pomogą

wszystko do mebli
 
glass Mężczyzna

390

2015-02-22 18:28:17

H+H Polska Sp. z o.o. przejęła 100% akcji Grupy Prefabet S.A.

W dniu 05 lutego 2015 roku H+H Polska Sp. z o.o. objęła 100% akcji Grupy Prefabet S.A. (poprzedzone uzyskaniem zgody UOKiK z dnia 29 stycznia 2015)
Informacja w zakresie nowej sytuacji prawnej spółek Grupa Prefabet S.A. i H+H Polska Sp. z o.o.
2015-01-29 pozytywna decyzja UOKiK (zgoda na transakcję i koncentrację)
2015-02-05 finalna transakcja zakupu 100% akcji Grupy Prefabet S.A. od Grupy Ożarów S.A.
Dwa podmioty prawne:
H+H Polska Sp. z o.o. (kontrolujący)
Grupa Prefabet S.A. (kontrolowany)
Dwa Zarządy obu podmiotów prawnych o tym samym składzie:
Piotr Dauksza, prezes zarządu (odpowiedzialny za sprzedaż i marketing)
Wojciech Zdziechowski, członek zarządu (odpowiedzialny za produkcję)
Anna Grzybowska, prokurent (odpowiedzialna za finanse i administrację).

Cele procesu połączenia Grupy Prefabet S.A. z H+H Polska Sp. z o.o.
Wykorzystanie potencjału obu Spółek w obszarach produkcji i sprzedaży, celem umocnienia pozycji rynkowej.
Stworzenie efektywnej i jednolitej struktury operacyjnej, konkurencyjnej na rynku betonu komórkowego, celem jak najszybszego przywrócenia rentowności biznesu w Polsce.
Dostosowanie do obowiązujących, międzynarodowych standardów Grupy H+H (jednolite i transparentne standardy dla wszystkich pracowników) uwzględniając dobre praktyki Grupy Prefabet S.A.


Wybierasz, w co wierzysz, i żyjesz z konsekwencjami.