RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHI. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych WYDAWNICTWO MAZURSKIE z siedzibą w Giżycku, Nowowiejska 29, 11-500 Giżycko, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: poczta@otomazury.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: WYDAWNICTWO MAZURSKIE, ul. Nowowiejska 29, 11-500 Giżycko. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: - rejestracji na forum OFG; - prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem forum ofg.pl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację; - marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłani informacji o promocjach oraz o prowadzonej przez siebie działalności, jak również działalności świadczonej przez partnerów handlowych (najemcy, dzierżawcy, podmioty korzystające z akcji marketingowych realizowanych przez WYDAWNICTWO MAZURSKIE); informacja o promocjach i produktach będzie wysyłana na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);III. ODBIORCY DANYCH


Pani/Pana dane osobowe są przekazywane OFG z siedzibą w Giżycku przy ul. Nowowiejska 29 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju forum OFG.IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH


Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z użytkowaniem forum OFG, z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.VII. PROFILOWANIE


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.