Przejdź do strony: Poprzednia [12, 3, 4, 5, 6,

Giżycko 2035

Autor Wiadomość
Jerzy Walasek

60

2018-09-28 13:29:02

Co prawda moje pomysły na przyszły układ komunikacji w mieście, są częścią szerszej wizji, nad której opisową forma jeszcze pracuje ale skoro pojawił się temat nowego mostu w jednym z wywiadów realizowanych w cyklu „Porozmawiajmy o Giżycku” postanowiłem podzielić się nimi z forumowiczami wcześniej.
W przeciwieństwie do wielu innych dyskutantów mam ten komfort, że nie kandyduję ani nie jestem związany z żadnym komitetem wyborczym. Nie zbieram więc pieniędzy na fundusz wyborczy, nie zabiegam o przychylność deweloperów, partyjnych sekretarzy, miejscowych biznesmenów czy działkowców ani nie muszę ciułać głosów i pilnować, żeby się nikomu nie narazić. Mogę w związku z tym pisać o sprawach naszego miasta to co o nich sadzę kierując się wyłącznie jego dobrem tak jak je rozumiem :
Wątek ten zatytułowałem Giżycko 2035, bo będę chciał w nim, jak pisałem wyżej, przedstawić również inne moje pomysły na przyszłość naszego miasta i mam nadzieje wywołać na ten temat szerszą dyskusję
https://drive.google.com/open?id=1JWaG6118eHbAOVgVsYghH77fvQb7VPL-
Komunikacja
• Komisja do spraw obwodnicy
Nie wiemy tak naprawdę, kiedy GDDKiA przystąpi do realizacji obwodnicy. Należy się spodziewać, że nie będzie to prędko tym bardziej teraz, kiedy wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ze Świderska będzie pretekst, by nam udowadniać, że nasze problemy zostały rozwiązane i są miasta, które mają pilniejsze potrzeby. Nie jest to oczywiście dobra sytuacja, jednak stwarza też dla nas szansę. Po upływie kilku lat inwestor będzie musiał dokonać aktualizacji projektu w związku z czym szansa, którą zmarnowaliśmy kilka lat temu by odpowiednio zabezpieczyć nasze interesy, dana nam będzie jeszcze raz. Właśnie teraz mamy czas na to, żeby powołać zespół fachowców, którzy odpowiednio przygotują i umotywują propozycje zmian do tego projektu, które w maksymalny sposób zniwelują problemy powstałe wewnątrz miasta po zmianie statusu obwodnicy z ulicy praktycznie wewnątrzmiejskiej na szosę tranzytową. Dodatkowo poniżej przedstawiam pomysły związane przede wszystkim z organizacją miejskiego ruch pieszo-rowerowego, realizację których obecny projekt może zablokować.
• Nowy most i wewnętrzny pierścień drogowy
Jak pisałem wyżej, po wybudowaniu obwodnicy radykalnie zmienią się warunki korzystania z miejskiego układu komunikacyjnego. Zmniejszy się ilość wjazdów na nią, pozostanie do dyspozycji kierowców tylko kilka. W efekcie wzrośnie ruch na takich ulicach jak 1-go Maja, Nowowiejska, Królowej Jadwigi, Suwalska i Białostocka, tymczasem cześć z nich już dziś jest przeciążona. Dodatkowo miasto całkowicie nie jest przygotowane na przyszłą budowę ze względu na to, że jedynym mostem zastępczym, który odciąża most na obwodówce w ruchu wewnątrzmiejskim jest most zwodzony. Obiekt ten nie może być traktowany jako pełnowartościowy ze względu, po pierwsze na cykliczność jego działania w sezonie, po drugie z względu jego stan techniczny. Powinien być on jak najszybciej odciążony nowym mostem znajdującym się na przedłużeniu ul. Kolejowej. Co prawda mamy w mieście jeszcze jedną przeprawę położoną na ul. Wojska Polskiego nie spełnia jednak ona praktycznie większej roli w ruchu miejskim poza zapewnieniem przejazdu do kilku obiektów turystycznej i niewielkiego osiedla rzemieślniczego. W przedstawionej przeze mnie koncepcji pokazuję w jaki sposób i przy stosunkowo niedużych nakładach zrealizować w mieście wewnętrzny pierścień komunikacyjny, który nie tylko zniweluje problemy powstałe w mieście po realizacji obwodnicy ale zasadniczo usprawni ruch rozprowadzając go z promieniście biegnących do śródmieścia ulic i osi Olszyńska-Warszawska na obrzeża miasta. Dodatkowo odcinek, który proponuje zbudować na przedłużeniu ulicy na Wilanowie w kierunku ulicy Kilińskiego pozwoli w włączyć most na ulicy Wojska Polskiego do miejskiego układu komunikacyjnego i zabezpieczy nas na wypadek awarii mostu obrotowego i korków, które powstaną na obwodnicy w trakcie jej budowy. Przedłużenie ulicy kolejowej za mostem i włączenie jej za twierdzą do ronda na skrzyżowaniu ul. Moniuszki z trasą na Kętrzyn dodatkowo odciąży ruch na ul. Nowowiejskiej i 1. Maja. Pozwoli też bez zbędnego generowania ruchu w całym mieście na bezproblemowy wjazd i wyjazd do śródmieścia. Wbrew temu co się często powtarza ul. Kolejowa leży na granicy śródmieścia (z tej strony twardo określają ją tory kolejowe) a nie przecina jego centrum jak ma to miejsce w wypadku osi Olsztyńska-Warszawska – odciążenie wiec tej osi komunikacyjnej jest wyprowadzeniem ruchu ze śródmieścia a nie odwrotnie
• Trasy pieszo rowerowe
Miasto aktywnych obywateli i aktywnego wypoczynku potrzebuje dużej ilości dobrych tras spacerowych przeznaczonych nie tylko dla pieszych ale i dla rowerzystów czy też rolkarzy. (trasy do jazdy powinny być bezwzględnie wykonane z asfaltu lub gładkiego betonu)
Giżycko ma wiele miejsc, które świetnie się nadają do realizacji takich tras. Proponowane przeze mnie lokalizacje uczyniłoby z Giżycka jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości pod tym względem. Część z nich w całości leży na terenach miejskich, realizacja innych wymagałaby porozumienia z instytucjami, przedsiębiorstwami czy z osobami prywatnymi. Proponuję stworzenie następujących tras
o Kontynuacja ciągu ul, Nadbrzeżnej
Promenadę ul. Nadbrzeżnej należy zrealizować do końca to jest aż do mostu na ul Wojska Polskiego przy czym w oparci o bardziej atrakcyjny projekt i lepsze materiały niż istniejący fragment. Na odcinku za obwodnicą jest miejsce na urządzenia sportowe, siłownie terenowe boiska do siatkówki itd. Tam też można by było zlokalizować mini bazarek, na którym użytkownicy ogródków działkowych mogliby sprzedawać swoje płody spacerującym tam turystom z leżących nad Kisajnem ośrodków wczasowych i giżycczanom. .
o Pętla Niegocin-Kisajno-Niegocin
Realizacja promenady z drugiej strony kanału napotka na więcej przeszkód. Są one jednak wg. mnie do pokonania. Pierwszą przeszkoda występuje już na samym początku tj. przy moście kolejowym. W tym miejscy proponuje przekop pod nasypem który pozwoli gościom hotelowym w zamian za niedogodności związane z jego lokalizacją, wyjść bezpośrednio nad jezioro na działkę zakończoną pirsem, położonym miedzy wejściem do basenu portowego LOK a wejściem do kanału. Dodatkowo pod mostem drogowym jaki proponuje zlokalizować w tym miejscu w  przęsłach hotel mógłby otrzymać bezpłatna dzierżawę na hangary lub inne funkcje. Następną przeszkodą jest konieczność pokonania wejścia do basenu portowego Żeglugi Mazurskiej. Proponuje zbudować w tym miejscu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego most pływający. Oczywiście korzystanie z niego będzie stwarzać dla ŻM pewne niedogodności jednak korzyści powinny przeważyć nad nimi. Działka ŻM położona bezpośrednio przy jednym z głównych ciągów spacerowych zyskuje na atrakcyjności. Przedsiębiorstwo może w tym miejscu zbudować np. jakiś obiekt gastronomiczny lub wydzierżawić je. Most taki stanowić będzie również atrakcje turystyczną a co za tym idzie reklamę dla przedsiębiorstwa. Ostatecznie miasto może też w atrakcyjnej cenie w ramach porozumienia odsprzedać łączkę dzielącą działkę od obwodnicy, która w zasadzie do żadnych innych celów się nie nadaje. Uruchomienie tego ciągu przyniesie znaczne korzyści osiedlu położonemu pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Orlicz Dreszera i Żeromskiego – znacznie skróci trasę dojścia pieszego i dojazdu rowerowego z tego miejsca do centrum miasta. Dzieci bez konieczności przechodzenia przez jakiekolwiek skrzyżowanie w tym te na obwodnicy bezpiecznie trafią do szkoły nr. 4. Działki położone wzdłuż kanału będą mogły być wykorzystane przez ich właścicieli na małą gastronomię nie mówiąc już o wzroście ich atrakcyjności jako miejsca zakwaterowania. Przedłużenie tej trasy w kierunku ośrodków wypoczynkowych na południowym brzegu Kisajna pozwoli mieszkańcom miasta i turystom mieszkającym w śródmieściu na bezpieczne dotarcie na plaże zlokalizowane nad tym jeziorem i do innych atrakcji oferowanych w położonych tam ośrodkach. Podobnie jak mieszkających w tych ośrodkach turyści będą mogli bezpiecznie trafić do miasta spacerując atrakcyjnym deptakiem. Za Almaturem trafimy znów na teren miejski przed kanałem łączącym Kisajno z Popówką Dużą. Na tym terenie powinna być zlokalizowana dodatkowa plaża miejska. Po przejściu wysoką kładką nad kanałem trafiamy na kolejne tereny turystyczne za szosą w kierunku Kętrzyna położone nad Tajtami. Po przekroczeniu Obwodnicy przy moście drogowego nad Kanałem Wilkaskim trafiamy na gotowy odcinek ul. Św. Brunona, którym wzdłuż kanału dochodzimy do mostu kolejowego na tym kanale. W tym miejscu proponuje dokonać przekopu pod nasypem a za nim po okręgu podchodzimy na kładkę nad kanałem, za kanałem zaś łączymy się z promenadą w Wilkasach. W tym też miejscu możemy zawrócić trasą nad Niegocinem w kierunku centrum by zamknąć pętlę przy moście nad kanałem w sąsiedztwie Hotelu St. Bruno
o Ciąg Ekomarina - las miejski. Ciąg ten można zrealizować w głównej mierze w oparciu o dawny przebieg Alei Lipowej. Most nad obwodówką uwzględniony jest przez GDDKiA w projekcie jej przebudowy.
o Ciąg Ekomarina - Bystry nad jeziorem Niegocin
należy realizować na razie w formie trasy szutrowej w oparciu o jego przebieg wynikający z nieuchwalonego plany zagospodarowania, który miał dotyczyć tego terenu. Docelowo zgodnie z nowym planem. Koszt na teraz byłby stosunkowo mały za to duże efekty promocyjne dla tego terenu.
• Parkingi i garaże
Od lat narasta problem związany z parkowaniem i garażowaniem samochodów. Należy podjąć w związku z tym kroki, w szczególności w zakresie planowania oraz przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych, preferujące budowę garaży podziemnych i parkingów zbiorczych na terenach zabudowywanych przez deweloperów, terenach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielczych. Miasto powinno zaś ze swojej strony dać dobry przykład i realizować takie inwestycje na działkach miejskich. Należy bezwzględnie wrócić do koncepcji umieszczenia tego typu garażu pod placem Piłsudskiego, kolejnymi miejscami, w których garaże podziemne mogłyby być zrealizowane są parking przy ulicy Dąbrowskiego oraz teren pod placem targowym i przed Biedronka po sąsiedzku
Tereny szpital położone przy skrzyżowaniu Wodociągowej i I Dyw. im Tadeusza Kościuszki można przy minimalnych nakładach przygotować na parking strzeżony wspomagając finansowo szpital dochodami z dzierżawy. O ile pamiętam w pierwotnym projekcie rozbudowy szpitala właśnie w tym miejscu planowany był parking.
Parkingi w śródmieściu dla osób nie posiadających miejskiej karty parkingowej powinny być w sezonie płatne.
Miejsca postojowe wzdłuż ulic powinny być przede wszystkim sytuowane pod kątem 45º zamiast stanowisk równoległych.
Należy bezwzględnie wymagać w planach zagospodarowania i w decyzjach dotyczących warunków zabudowy aby miejsca postojowe dla mieszkańców w nowobudowanych budynkach lub przeznaczone dla klientów usług znajdowały się w obrębie zabudowywanych parceli. Jeśli jest to niemożliwe należy wskazać inwestorowi miejsce w sąsiedztwie na terenie miejskim, w którym powinien on na własny koszt takie miejsca postojowe zbudować.
Należy się porozumieć z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy, banki, PGE, PGNiG itd. aby swoje parkingi udostępnili klientom. Niestety na ogół bywa tak, że korzystają z nich głównie ich pracownicy a klienci muszą ich szukać gdzieś dalej. Niektóre firmy w ogóle nie wpuszczają samochodów klientów na swoje posesje co jest moim zdaniem niedopuszczalne.
Parkingi tymczasowe na trawnikach wzmocnionych ekokratą – np. na wysepce miedzy drogami Obwodnicą i Moniuszki pod stadionem

krotochwili się skończyli
 
Z.J. Mężczyzna

3,394

2018-09-28 19:44:00

Kilka z tych rozwiązań proponowałem już wcześniej. Niestety są one wbrew obowiązującej zasadzie "komunalizacji kosztów i prywatyzacji zysków", więc nie widzę szans na ich wdrożenie.

MPZP powstają według założeń biznesowych inwestorów lub wręcz są przez nich tworzone. Na konsultacje w sprawie studium nie przychodzi "nawet pies z kulawą nogą", więc nie ma nikogo, kto mógłby wnieść do założeń "pisanych pod inwestora" jakiekolwiek uwagi.

Twoje koncepcje nie liczą się zupełnie z własnością prywatną. Przykładowo czym chcesz przekonać właścicieli ośrodka, aby udostępnili najbardziej atrakcyjną część swojej posesji ogółowi, w sytuacji gdy udostępnienie czegokolwiek ogółowi kończy się z reguły "prywatyzacją kosztów sprzątania".

Twoja koncepcja nie uwzględnia również planów przebudowy obwodnicy czy (podobno) uzgodnionych_już przez miejskich urzędników dużych zmian, które powstaną niebawem w związku z modernizacją linii kolejowej. Projekt budowlany linii Ełk-Korsze powstanie do 2020r, a realizacja prac budowlanych zakończy się trzy lata później.

Otrzymałem w ubiegłym tygodniu dokumentację "miejskiego fragmentu" do wglądu. Modernizacja linii kolejowej na terenie miasta wiąże się przykładowo z likwidacją dwóch przejazdów kolejowych: przy ul. Jeziornej oraz na drodze krajowej do Bystrego. W tym miejscu powstanie wiadukt na "wyprostowanej" w tym miejscu obwodnicy oraz kładka dla pieszych. GDKiA ma już gotowy projekt i czeka tylko na pieniądze. Ruch samochodowy z drogi krajowej (i Bystrego) przymusowo zostanie skierowany na obwodnicę.

Według tego projektu przejazd przy ul. Jeziornej zostanie przesunięty ok. 200m na zachód, gdzie powstanie zupełnie nowa ulica na terenie miejskim, łącząca ul. Warmińską i Jeziorną. Wojsko natomiast zmodernizuje swoją rampę przeładunkową przy ul. Jeziornej - aż do dzikiej plaży. Perony zostaną wydłużone i zmodernizowane, powstaną zadaszenia.

Tak duże zmiany są podyktowane tym, że projekt podnosi kategorię kolejowej drogi i zakłada możliwość dojazdu do Giżycka superszybkich pociągów.

Zastanawiająca jest "kurtyna milczenia" nad istnieniem tych planów i brak wiedzy (radnych przede wszystkim) mieszkańców na temat rzekomych uzgodnień urzędników miejskich z "koleją".

Poza tym nadal nie widzę żadnych konkretów przemawiających za budową mostu przy ul. Kolejowej. Twoja koncepcja służy głównie turystom, a co z interesem mieszkańców, którzy w odróżnieniu od turystów płacą podatki w tym mieście?

 
Jerzy Walasek

60

2018-09-28 20:08:54

Moja koncepcja służy mieszkańcom Giżycka i okolic Giżycka, którzy pracują i będą pracować w śródmieściu, służy usługodawcom i właścicielom obiektów handlowych w centrum. Służy pozostałym mieszkańcom przez rozładowanie ruchu w mieście, zabezpiecza miasto na wypadek awarii mostu obrotowego przed kompletnym zakorkowaniem w trakcie budowy obwodnicy.
Na przeprowadzeniu ścieżek rowerowo-pieszych przez ośrodki skorzystają przede wszystkim ich właściciele. Koszty sprzątania będą niewspółmiernie małe w stosunku do zysków z otwarcia obiektów na dodatkowych klientów. Ośrodki staną się też bardziej atrakcyjne dla przebywających w nich turystów dzięki praktycznie bezkolizyjnemu połączenia ich z centrum miasta ciągiem spacerowym wzdłuż kanału oraz dzięki włączeni wewnętrznych traktów w duży system miejski - wystarczy tylko otworzyć głowy na zmiany - zresztą mowa tu tak na prawdę o jednym prywatnym ośrodku czyli Almaturze - COS prywatny nie jest. A o obwodnicy już pisałem - projekt będzie i tak aktualizowany i jest czas na to by pewne zmiany do niego wprowadzić.

krotochwili się skończyli
 
Z.J. Mężczyzna

3,394

2018-09-28 20:23:36

Poza tym nadal nie widzę żadnych konkretów przemawiających za budową mostu przy ul. Kolejowej.

 
Jerzy Walasek

60

2018-09-29 15:43:56

Skoro do tej pory ich nie widzisz po tych wszystkich dyskusjach na ten temat to pewnie ich już nie zobaczysz. Co do jednego chyba możemy się na dziś zgodzić - dodatkowa przeprawa przez kanał jest w Giżycku potrzebna. Jak wiem postulujesz jej lokalizację w ciągu ul. Rajskiej. Przedstaw konkrety na poparcie tego pomysłu i udowodnij, że to lepsze rozwiązanie niż lokalizacja przy moście kolejowym.

krotochwili się skończyli
 
tightrope
tata

2,283

2018-09-29 22:26:09

obie są kiepskie, ale ze względu na ewentualny wpływ na ruch w mieście wygrywa jednak Rajska, bo jak puścimy ruch Kolejową, to zrobimy z tej ulicy skrót przez miasto dla wszystkiego co wjeżdża od strony Białostockiej lub przy Kanaliku Wilkaskim.

co by tu napisać?
 
Jerzy Walasek

60

2018-09-29 23:44:56

Nikt kto będzie jechał dwupasmową obwodówka skrótów przez miasto nie będzie robił, jeśli się taki zaś trafi to będzie to raczej ktoś kto będzie chciał się zatrzymać, żeby odsapnąć w dłuższej drodze, coś zjeść, coś kupić albo pozwiedzać czyli akurat taki klient, na którym powinno nam zależeć, bo zostawi tu pieniądze. Każdego kto będzie chciał szybko minąć Giżycko odstraszy drogowskaz - kierunek Centrum

krotochwili się skończyli
 
tightrope
tata

2,283

2018-09-30 21:20:17

może i tak, ale wydaje się, że to stwierdzenie ma jakąś tam relację z pierwszym Pana postulatem dotyczącym komunikacji.
Obwodnica ma być dwupasmowa (a w zasadzie powinna już dawno taka być), ale kiedy się to stanie?

co by tu napisać?
 
Jerzy Walasek

60

2018-10-01 12:05:51

dlatego ten wątek ma tytuł Giżycko 2035 a nie 2020 :) - mówimy o decyzjach strategicznych

krotochwili się skończyli
 
Z.J. Mężczyzna

3,394

2018-10-01 18:09:00

Naniosłem na Twoją mapę projekt nowej, dwupasmowej obwodnicy z drugim mostem przez kanał, wiaduktem zamiast przejazdu w Bystrym oraz wiaduktem "koło Lecznicy". Niebieskim kolorem uzgodniony projekt nowej Jeziornej, nowego przejazdu kolejowego oraz likwidacji przejazdu przy nastawni. Zabrakło oznaczenia likwidacji przejazdu kolejowego w Bystrym.

Twój plan zakłada skierowanie całego ruchu z Kętrzyna bezpośrednio na ul. Kolejową, skąd samochody dopiero będą rozjeżdżać się po mieście. Kierujesz również cały ruch do/z dzielnicy przemysłowej w kierunku Olsztyna/Kętrzyna i dalej do rosyjskiej granicy lub portu w Gdyni - przez centrum.

Nie podoba mi się ta koncepcja.

Biorąc pod uwagę "nową Jeziorną" połączenie ul. Warmińskiej ze starą Jeziorną traci sens. Stary przejazd jest do likwidacji (i to już jest pewne, bo widziałem dokumentację).

Drogowcy GDKiA "odcinają" wiaduktem wjazd do centrum od strony Bystrego. Istniejący przejazd zostanie zlikwidowany.

 
realista

95

2018-10-01 19:56:50

Realnie rzecz biorąc
most na Kolejowej to dywersja dla miasta . Zastanówcie się komu chcecie go zbudować . Mieszkańcom czy tranzytowi

 
yorguś Mężczyzna

1,742

2018-10-01 20:01:12

Realisto, gdybyśmy nie byli miastem turystycznym, to całkiem fajny pomysł -dla mieszkańców! Tak summa - summarum, to mieszkańcy potrzebują nowej przeprawy, nie turyści i tranzytowcy.  ;)

 
realista

95

2018-10-01 20:05:34

Realnie rzecz biorąc
po sezonie nie jest konieczny
A w sezonie paraliż centrum i tego mostu

 
yorguś Mężczyzna

1,742

2018-10-01 20:21:21

realista:

Realnie rzecz biorąc
po sezonie nie jest konieczny
A w sezonie paraliż centrum i tego mostu

Paraliż to my teraz mamy w sezonie letnim na Obwodowej i w czasie zamknięcia mostu obrotowego. No co, nie mamy?

Ja osobiście (prywatnie) jestem zwolennikiem myśli Jerzego Walaska.

 
Jerzy Walasek

60

2018-10-01 20:48:36

Ćwiczenie na logikę - proszę sobie wydrukować tę mapkę i narysować samodzielnie śródmieście oraz zaznaczyć w jaki sposób kierowcy będą do niego dojeżdżać i jak dojeżdżają dziś. Może łatwiej będzie wtedy zrozumieć czyja koncepcja generuje dodatkowy niepotrzebny ruch w śródmieściu i na drogach dojazdowych do niego a która go rozładowuje. Kolejowa leży NA OBRZEŻU śródmieścia. Olsztyńska i Warszawska PRZECINAJĄ JE NA PÓŁ i już dziś są zapchane. Jak pisałem wyżej nikt w ruchu tranzytowym nie będzie skracał sobie drogi przez kolejową jadąc dwupasmową obwodnicą jeśli nie będzie miał w Giżycku nic do załatwienie albo jeśli nie będzie chciał się w nim rzeczywiscie zatrzymać. Moje rozwiązanie będzie służyć tym, którzy do śródmieścia chcę od  strony Wilkas czy Pięknej Góry wjechać bezproblemowo i bezproblemowo z niego wyjechać a trzeba pamiętać że właśnie pod Wilkasami czy w rejonie Wron powstaje coraz więcej domów jednorodzinnych, do których przeprowadzają się ludzie pracujący w mieście.
Przesuniecie przejazdu na Jeziorną w żaden sposób nie koliduje z moim pomysłem - przeciwnie jeszcze bardziej uzasadnia budowę połączenia miedzy Warmińską i Kolejową.

krotochwili się skończyli

Przejdź do strony: Poprzednia [12, 3, 4, 5, 6,