*** III Sesja Rady Powiatu Giżyckiego ***

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-12-31 12:13:02

Trzecia i ostatnia z sesji organizacyjnych funkcjonowania rady w nowej kadencji. Rada przyjęła uchwały dotyczące m.in. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu, wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Giżycku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019. Rada na grudniowym posiedzeniu po planowej dyskusji, przyjęła przedłożony projekt budżetu na rok 2019. Główne parametry budżetu : Dochody w wysokości 93.605.600 zł, wydatki w wysokości 97.549.714 zł - w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 24.746.535 zł. Deficyt budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości 3.944.114 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: emisja obligacji w kwocie 1.422.835 zł oraz z wolnych środków w wysokości: 2.521.279 zł.

Nagranie wideo sesji

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl