Przejdź do strony: , 1 ... 5, 6, 7 [89, 10, 11, 12, 13,

Radny zataił ponad 30.000 zł swojego dochodu

Autor Wiadomość
Radio WaMa Gizycko

24

2008-11-03 10:30:32

Ponieważ serwis emitowany o 10 był przygotowywany wczesnie rano to nie udało mi sie dodzwonic ani do Radnego ratkiewicza ani do Przewodniczącego rady Miejskiej by porozmawiać o ewentualnych konsekwencjach. Mam nadzieje, że uda mi sie to niebawem i informacja bedzie bogatsza o wypowiedzi samych zainteresowanych.
Pozdrowienia

 
POWER
Użytkownik usunięty

2008-11-03 11:27:48

Dostałem informację że sesja Rady Miejskiej w Giżycku odbędzie się w dniu 13 listopada 2008 r. a nie tak jak podawałem w przyszły czwartek. Wtedy temat oświadczeń majątkowych będzie omawiany. Czy faktycznie 13 listopad będzie pechowy dla niektórych radnych? :hahaha: :crazy:
Ciekawi mnie dlaczego zmieniono termin sesji? - zazwyczaj był to pierwszy czwartek miesiąca. Pewnie radni potrzebują więcej czasu na wymyślenie usprawiedliwień. :hahaha:

 
muzyk-1980 Mężczyzna

33

2008-11-03 11:34:11

POWER zgodnie z Twoją wczesniejszą sugestią rozumiem że wstrzymujemy temat do czwartku 13 listopada.

 
POWER
Użytkownik usunięty

2008-11-03 16:08:03

Radny Ratkiewicz "zapomniał" o 30 tysiącach
Urząd Skarbowy przesłał pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej o nieprawidłowościach w oświadczeniu majątkowym radnego Wojciecha Ratkiewicza.
W dokumencie tym radny, zawodowy wojskowy, nie wpisał swoich dochodów z etatowej pracy zarobkowej (około 30 tys. zł). Co prawda wpisał swój zarobek z umów na zlecenie, ale o głównej kasie już nie pamiętał.
Informacje, że radny ukrył swój najważniejszy dochód, pojawiły się w internecie.
— Niczego nie zataiłem — komentuje Wojciech Ratkiewicz. — Po prostu popełniłem błąd w oświadczeniu, zresztą nie jedyny. Drugi dotyczy zajmowanego przeze mnie mieszkania, które nie jest moją własnością. Napisałem już wyjaśnienie przewodniczącemu Rady Miejskiej. Kontaktowałem się także z Urzędem Skarbowym. Z tego co mi przekazano, zostanie to potraktowane jako zwykły błąd. A dlaczego nie wpisałem swoich zarobków? Nie potrafię dziś wyjaśnić, ale przecież każdy może się pomylić. Przecież nikt nie ukrywa swoich zarobków z miejsca pracy. Tym bardziej, że pracuję w wojsku, o czym chyba wszyscy wiedzą. W innym rozliczeniu z urzędem zarobki te wykazałem.
S.K.
Źródło: Portal WM
Tak sprawę przedstawia Sławomir Kędzierski z Gazety Giżyckiej - Brawo panie Sławku.

 
Blade847

2,072

2008-11-03 16:32:35

Nie chcę mi się szukać, ale pogrzebie z ciekawości w ustawie i zapodam co panu radnemu grozi :)

 
POWER
Użytkownik usunięty

2008-11-03 18:04:18

Widać kultura ofg.pl jest wyższa niż GG bo ja podałem źródło i autora czyli Sławka Kędzierskiego.
:-D

 
giacomo

79

2008-11-03 21:24:12

Ustawa o samorządzie gminnym:
Art. 24l. (51) Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Art.24h

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

 
KLON Kobieta
hardcore crust

2,065

2008-11-03 22:57:16

Dodam od siebie
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
.…
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
..…
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
Wiec tu mamy coś o odpowiedzialności karnej.
Przejrzałem Ustawę o Samorządzie Gminnym i wynika z niej jasno ,że mandat traci się za nie złożenie zeznania. Za złożenie "błędnego " zeznania grozi j.w.
Więc śpieszę donieść ,że w poprzednim poście się myliłem. Chyba ,że radni i jak czytamy "ktoś ważny" zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne wtedy sytuacja będzie wyglądała inaczej.
Nadal nikt nie odpowiedział na moje pytanie.
Jakie korzyści można osiągnąć poprzez zatajenie wynagrodzenia przez radnego?

Nie lubię melisy. Uspokaja mnie wkurzanie innych.
 
POWER
Użytkownik usunięty

2008-11-03 23:18:09

W omawianym przypadku nie widzę okoliczności łagodzących.
Klon jeśli radny zostanie skazany prawomocnym wyrokiem Sądu to straci mandat radnego i jeszcze jedno, gdzie w przepisach znalazłeś coś o "błędnym" oświadczeniu? - tu jest mowa o zatajeniu bądz podaniu nieprawdy w oświadczeniu majątkowym.
Odpowiadam: mógł chcieć ukryć swoje dochody przed opinią publiczną.

 
KLON Kobieta
hardcore crust

2,065

2008-11-03 23:30:16

POWER:

W omawianym przypadku nie widzę okoliczności łagodzących. Z uzyskanych dzisiaj informacji z US radny zostanie ukarany przykładnie, może zapomnieć o łagodnym potraktowaniu. Co do innych radnych to nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.

Z całym szacunkiem he,he, US to sobie może…dokonywać analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Działaniem może być złożenie wniosku do prokuratury i tyle.
Wyrok sądu i tak wiadomo jaki będzie, bo (ponowie cytat) -
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
..…
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
Fakt zaistniał na wspomnianej gdzieś wcześniej stronie www więc moim zdaniem na 100% mamy ustalony wynik ew. rozprawy.
Dla tych co przeoczyli. Traci się mandat radnego za przestępstwo umyślne więc nawet po wyroku sprawa się rozejdzie po kościach.

Nie lubię melisy. Uspokaja mnie wkurzanie innych.
 
POWER
Użytkownik usunięty

2008-11-03 23:33:50

Fakt zaistniał na druku oświadczenia majątkowego (a nie na jakieś stronie www). Radny złożył wypełniony druk oświadczenia majątkowego na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, Klon - wypowiadasz się ale nie posiadasz elementarnej wiedzy w tym temacie.… Odsyłam do podanych wcześniej linków, zapoznaj się z oświadczeniem majątkowym radnego oraz z oświadczeniami i pouczeniami jakie własnoręcznie podpisał radny.

 
KLON Kobieta
hardcore crust

2,065

2008-11-03 23:58:39

POWER:

Fakt zaistniał na druku oświadczenia majątkowego (a nie na jakieś stronie www), który radny złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, klon - wypowiadasz się ale nie posiadasz elementarnej wiedzy w tym temacie.… Odsyłam do podanych wcześniej linków, zapoznaj się z oświadczeniem majątkowym radnego oraz z oświadczeniami i pouczeniami jakie własnoręcznie podpisał.

No tak pojechałem za daleko. Oświadczenie wg przepisów nie jest "dobrowolnym sprostowaniem oświadczenia" ale na to jest jeszcze czas. Wszak nie było rozprawy.
Można jeszcze wszystko zrobić.
Co nie zmienia faktu ,że US może takiemu radnemu skoczyć na ambicję co najwyżej he,he,he.
Bo jak ktoś wcześniej wspomniał, korektę zeznania np. można złożyć zawsze. Sam tak jeden raz zrobiłem i zadziałało :-)

Nie lubię melisy. Uspokaja mnie wkurzanie innych.
 

Przejdź do strony: , 1 ... 5, 6, 7 [89, 10, 11, 12, 13,