*** V Sesja Rady Powiatu Giżyckiego ***

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

271

2019-03-01 01:35:17

*** V Sesja Rady Powiatu Giżyckiego ***
- Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Giżycku za 2018 r.
- informacja o realizacji zadań ochrony ppoż. w Powiecie Giżyckim w 2018 r.
- Uchwała w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. (1.719.954,00 zł)
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 - zmiana wynika z uzgodnienia z wójtami gmin Powiatu Giżyckiego planów realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach
powiatowych.

Nagranie wideo

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl