XL Sesja Rady Powiatu Giżyckiego

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-04-04 18:41:58

*** XL Sesja Rady Powiatu Giżyckiego***
- czy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Giżycku rozpocznie kształcenie pielęgniarskie ?
- Nowa „Baza” żeglarska - Miasto razem z Powiatem?
- czy termomodernizacja budynków oświatowych w Powiecie jest zagrożona?
- czy Starosta uchroni szpital przed możliwością sprzedaży?
- 5 kwietnia obchody X-lecia współpracy z Samorządem Miasta Alytus na Litwie
- plany remontów giżyckich ulic, Al.1-go Maja, ul.Traugutta
- Wicestarosta i nowe informacje w sprawie sytuacji szpitala.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl