XXXII Sesja Rady Powiatu Giżyckiego

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

233

2017-07-23 08:29:24

[Oryginał: 2017-06-30 23:15:47]

* Pomimo mojej interpelacji Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby opracowywania kryteriów oceny ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej placówek oświatowych podlegających przekształceniom.Czy pozbawione uzasadnionych argumentów decyzje wobec nich spowodują rozwój czy zapaść powiatowej oświaty? Chaotyczne decyzje na początku roku wzmagają moje obawy …
* Skutkiem drugiej interpelacji jest podjęcie działań zmierzających do skutecznego dostosowania Internatu ZSEiI do wymogów p.poż wg. wydanej trzy lata temu decyzji PSP. Mogę stwierdzić - Nareszcie!
Przez trzy lata opracowano dokumentację dobudowania dwóch klatek schodowych tzw. "Rozbudowa internatu" za bagatela 1,2 mln.zł, których nie widać w budżecie Powiatu. Na to opracowanie wydano 30 000zł - po co?
* Rada Powiatu przyjęła wniosek o kontrolę Komisji Rewizyjnej realizacji Decyzji Komendanta PSP wydanej w maju 2014 r. Wniosek ten Komisja Edukacji ,której jestem przewodniczącym przyjęła jednogłośnie po wizytacji Internatu ZSEiI w kwietniu 2017.
i wiele innych konkretnych pytań … do Zarządu.
* Zarząd otrzymał absolutorium za 2016 r. - 11 głosów za / 4 przeciw -

[Dodano: 2017-07-23 08:29:24]

********************************************************************
W piątek 20.07.2017 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Powiatu Giżyckiego. Tematem posiedzenia była kontrola realizacji zaleceń Komendanta Straży Pożarnej w Giżycku stwierdzającego stan zagrożenia życia i zdrowia osób w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Badając dziesiątki dokumentów pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej mogę ocenić, że Zarząd Powiatu Giżyckiego nie ma skutecznego pomysłu na poprawę istniejącego od maja 2014 roku stanu czyli od wydania Decyzji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o konieczności skrócenia tzw. dróg pożarowych. Do dziś, poza wytworzeniem stosu dokumentów, ekspertyz, nierealnych projektów budowlanych, które nie przybliżają ani o jotę rozwiązania problemu, nie podjęto żadnych skutecznych działań. Przerzucanie obowiązków, delegowanie uprawnień, rozczłonkowanie procesu decyzyjnego i ogólny rozgardiasz powoduje,że nie ma komu podjąć decyzji i trudno wskazać osoby odpowiedzialne. Mało tego! Na obrady komisji rewizyjnej nie przychodzi ani starosta, ani jego zastępca co w mojej ocenie pokazuje ich stosunek do tego problemu. Panowie Starostowie czas się kończy z końcem grudnia 2017! Po tym terminie według deklaracji uczestniczącego w posiedzeniu Z-cy Komendanta PSP w Giżycku budynek zostanie wyłączony z eksploatacji. Poniżej przesłanie Pana Komendanta dla Zarządu Powiatu Giżyckiego oraz prośba radnych o przygotowanie się na 31 lipca … cdn.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
alpinka
alpinka

366

2017-07-24 06:37:57

Ha ha ha ! a po tym terminie budynek zostanie wyłączony z eksploatacji i sprzedany za 1 zł ..… No bo skoro ci panowie się nim nie interesują, to można domniemywać, że się nim interesują we właściwy sposób !