****XXXIII Sesja Rady Powiatu Giżyckiego****

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

241

2017-09-01 18:20:50

- Remont ulicy Kolejowej z powierzonych przez "Miasto Giżycko" środków ma być zakończony do 4 listopada - a miało być przed sezonem.
- Dzięki inicjatywie OSM Giżycko ulica Białostocka będzie miała nową nawierzchnię - częściowo już ma. Ale czy Powiat wywiąże się z zawartej Umowy co do dalszego odcinka?
- Kilka istotnych pytań o postęp w restrukturyzacji zobowiązań "Szpitala Giżyckiego"
- Po raz kolejny zwracam się z wnioskami o profesjonalizację podejmowania decyzji wobec zmian w powiatowej oświacie - niestety odpowiedzi Zarządu są niezadowalające.
- Uchwała Rady ustalająca roczny okres składania sprawozdań Zarządowi przez dyrektorów szkół "przechodzi" - dlaczego autor projektu angażuje do prostych spraw Radę Powiatu?. Sprawy organizacyjne pomiędzy Zarządem a dyrektorami szkół leżą w gestii Zarządu Powiatu i w tym przypadku wystarczające byłoby np.zarządzenie Starosty.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl