XXXIV Sesja Rady Powiatu Giżyckiego

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

233

2017-09-30 22:33:48

* Czy ktoś kontroluje relacje Powiat-Szpital? Powiat poręczył 2 mln. kredytu bankowego na inwestycję prowadzoną przez Zarządcę Przymusowego. Przypominam ,że zarząd przymusowy został ustanowiony do prowadzenia zwykłego zarządu spółką szpitalną. Czy inwestycje skutkujące długoterminowo przekraczają zwykły zarząd? Czy Zarząd Powiatu udzielał zgody na prowadzenie inwestycji? Niewątpliwie istnieje wielkie prawdopodobieństwo ,że zabezpieczenie w wysokości ok. 2 mln. zł spłacimy z powiatowego budżetu.
* Założenia do budżetu na 2018 r. – wyrównanie płac zasadniczych najmniej zarabiających pracowników Starostwa do poziomu najniższej krajowej. Planowany koszt na 2018 r to 800 000 zł.
* Niedoszacowanie w wydatkach oświatowych na 1,5 – 1,7 mln zł po półrocznej realizacji budżetu (!). Od dawna zabiegam o sporządzanie strategii oświatowej a w jej ramach sporządzanie analiz ekonomiczno-organizacyjnych. Bez tego sprawne zarządzanie wielo-procesowym organizmem jakim jest oświata obarczone jest wielkim ryzykiem niespodziewanych wstrząsów a faktyczny rozwój jest wręcz niemożliwy.
* Obecność na Sesji Rady Powiatu prokurenta zarządcy restrukturyzacyjnego „Szpitala Giżyckiego” i trudne pytania o losy szpitala.
* Ogólnie spadek dochodów , wzrost wydatków … a do końca roku budżetowego zostały 3 miesiące.
* Pan Starosta nie rozumie mojego głosu zatroskania o stan bezpieczeństwa w internacie szkolnym. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z udziałem z-cy Komendanta Powiatowej PSP w tym zakresie , nieobecność przedstawiciela Zarządu to i brak zrozumienia sytuacji. Starosta ma zamiar złożyć wniosek o prolongatę terminu decyzji ważnej do końca grudnia 2017 a wydanej w maju 2014 r. Jakich użyje argumentów by przekonać "Stażaków" ?

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl