XXXVII sesja Rady Powiatu 21 grudnia 2017 r.

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

244

2017-12-15 11:01:05

*** 21 grudnia 2017 *** Sesja Rady Powiatu i głosowanie nad budżetem 2018 ***

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,375

2017-12-15 11:15:47

Właśnie zadłużyli moje dzieci.

Podziękuję przy urnie!

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Andzia

695

2017-12-15 12:25:13

Łukasz Zakrzewski:

Właśnie zadłużyli moje dzieci.

Podziękuję przy urnie!

Emeryci do urn! :-D

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

244

2017-12-24 09:20:44

[Oryginał: 2017-12-15 14:26:35]

Część "zadań inwestycyjnych" na 2018 r ujętych w projekcie budżetu Powiatu Giżyckiego na 2018 r. ma być finansowana środkami pochodzącymi z emisji powiatowych obligacji. Uchwała Rady z 27.10.2017 o emisji obligacji na kwotę 10,5 mln. zł została przyjęta przez Radę z moim jedynym głosem sprzeciwu. W dniu 21.11.2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła Uchwałę negatywnie opiniującą możliwość wykupu przez Powiat Giżycki zamierzonych do wyemitowania obligacji na sumę 10,5 mln. zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Giżyckiego. Po odwołaniu Powiatu od w/w decyzji 1.12.2017 r RIO wydało opinię pozytywną. Jak widać wątpliwości rodzą się nawet u profesjonalistów od finansów publicznych. Źródło opinia negatywna
oraz pozytywna opinia RIO

[Dodano: 2017-12-24 09:20:44]

*** Budżet Powiatu Giżyckiego na 2018 - uchwalony ***

4 głosy przeciw (w tym mój)
1 wstrzymujący się
12 - za

Wydatki Powiatu na rok 2018 w wysokości 90.654.815 zł, a w tym
1) wydatki bieżące w wysokości 73.436.815 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 17.218.000 zł.

Mój głos przeciwny wynika:
I.) z braku uwzględnienia przez Zarząd wniosku o sfinansowanie DOKUMENTACJI na budowę sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej przy SOSW w Giżycku
II.) z treści § 5 w którym czytamy:
Limity na 2018 r. zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu
budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
2) emisji obligacji na pokrycie planowanego na rok 2018 deficytu budżetu
Powiatu: w wysokości 2.527.688 zł,
3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów: w wysokości: 972.312 zł,
4) udzielanych poręczeń i gwarancji w wysokości: 2.000.000 zł.

Byłem także przeciwny podjęciu uchwały o emisji obligacji na 10,5 mln. zł. Nie znam dokładnego celu przeznaczenia środków pochodzących z nowego kredytu, pomijając istotny fakt, że jego większa część to spłata wcześniejszych kredytów. Działanie to przypomina mi  klasyczną spiralę zadłużenia. Na Sesji Starosta zapewniał radnych, że obligacje to bardziej atrakcyjna forma kredytu o niższym oprocentowaniu. Obecnie radni poznali faktyczne warunki emisji.
Emisja obligacji przeprowadzona przez firmę zewnętrzną (!) wyłonioną w konkursie spośród 1 oferenta (!). Koszt obligacji dla JST w porażającej wysokości tj: 4,74% rocznie wartości emisji..

W mojej opinii zapisy projektu to rezultat wieloletnich zaniechań i wad zarządzania, co raczej wygląda wg. mnie jak zwykłe administrowanie. Chodzi przede wszystkim o brak wizji i strategicznych kierunków rozwoju. Każdego roku, tak i teraz niedoszacowane są wydatki. m.in. w oświacie - a to ok.50% budżetu.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Z.J. Mężczyzna

3,325

2017-12-24 11:16:37

Ile może być warta Zofiówka? :music:

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

244

2017-12-24 12:35:30

Z.J.:

Ile może być warta Zofiówka? :music:

Wszystko powinno mieć cenę rynkową. Wartość już niekoniecznie.
Co do "Zofiówki" nie sądzę by istniała konieczność zbycia przez "powiat". Obecnie ma swoją rolę w postaci m.in. prowadzenia szkoleń żeglarskich dzieci i młodzieży z Rynu i okolic, a w sezonie letnim prowadzone jest tam "schronisko młodzieżowe" co przynosi dochody własne bilansujące koszty. Może jest nieco niedoinwestowana -
co poprawiłoby rentowność. Ponadto w mojej opinii kierownik "Zofiówki" prowadzi ją w sposób szczególnie gospodarny.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Z.J. Mężczyzna

3,325

2017-12-24 12:55:55

…ale MBSW będąca właścicielem Zofiówki zostanie przecież zlikwidowana. Obiekt zostanie "bezpański".

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

244

2017-12-29 14:44:03

[Oryginał: 2017-12-24 13:07:06]

Z.J.:

…ale MBSW będąca właścicielem Zofiówki zostanie przecież zlikwidowana. Obiekt zostanie "bezpański".

… nie no skąd.

Obie placówki wprawdzie znajdują się w jednej strukturze organizacyjnej ale spokojnie mogą pełnić swe role autonomicznie. Ich dotychczasowe powiązanie nie jest wcale takie ścisłe. Zofiówka ma swój sprzęt żeglarski, uczestników zajęć , trenera, zaplecze warsztatowe, przystań, stołówkę z kuchnią itd. stosownie do zadań jakie wykonuje. Jak wspomniałem gdyby to w sposób zaplanowany i zorganizowany dofinansować (ma swoje dochody własne - niemałe) to ma przyszłość.

Wg. mojego rozeznania krajowe i światowe sukcesy żeglarzy w dużym stopniu mają swe źródło w zaangażowaniu p.prezes GGR (dawne UKŻR) ,klubowych rodziców zawodników, ich własnego sprzetu, trenerów i dopiero teraz zaplecza trenerskiego i technicznego MBSW. MBSW w obecnym stanie technicznym nie zapewni dalszego rozwoju m.in. 16 zawodnikom Kadry Polski, oraz upowszechnianiu żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży Giżycka i okolic.

[Dodano: 2017-12-29 14:44:03]

*** XXXVII Sesja Rady Powiatu Giżyckiego - dyskusja o dalszym funkcjonowaniu MBSW II ***
* od listopadowej Sesji minął miesiąc - Zarząd Powiatu nadal oczekuje propozycji od "miasta"
*na sesji złożyłem wniosek by Zarząd przedłożył Radzie kompleksową informację o podjętych decyzjach w sprawie zmian funkcjonowania MBSW i ewentualne współpracy przy prowadzeniu szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży z całego Powiatu
* najpóźniej do końca lutego 2018 można przyjąć uchwałę o zamiarze likwidacji placówki

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
mysiuk

228

2017-12-29 15:09:18

A czym kolega Jacek tak się stresuje przy wypowiedziach?

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

244

2017-12-29 19:47:20

mysiuk:

A czym kolega Jacek tak się stresuje przy wypowiedziach?

… ale ja nie jestem zestresowany. Jestem wręcz przerażony …! Dlaczego? Proszę zapoznać się z całością filmu.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl