Przejdź do strony: Poprzednia [12, 3, 4 ... 17,

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Giżycko

Autor Wiadomość
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2016-11-16 09:47:42

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA
o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Giżycko

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/345189/obwieszczenie_burmistrza_gizycka_o_podjeciu_uchwaly_w_sprawie_pr

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku w dniu 26 października 2016 r. Uchwały Nr XXVIII/117/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Giżycko.

Jednocześnie stosownie do art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24 listopada 2016 r.

Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gizycko.pl

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
- ustnie do protokołu - w Wydziale Planowania i Inwestycji, pok. 114, Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: urzad@gizycko.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (nazwę podmiotu), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Giżycka.

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
atos Mężczyzna
na bocznym torze

2,599

2016-11-16 10:23:08

jakie to pikne. :clap:
Wnioski można składać tak czy siak- na kilka sposobów. Ale aby zapoznać się z obecnym stadium zagospodarowania trzeba jednak ruszyć swoje 4 litery w kierunku Al. 1 Maja.

Kiedyś Zakrza- publikowałeś w częściach Plany Zagospodarowania- czy dostępne jest to nadal w formie elektronicznej?

pół biedy- wyłożyć się na piasku, cała bieda- na asfalcie
 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2016-11-16 10:42:54

Pod tym linkiem znajdziecie aktualne Studium:
http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1212/wiadomosc/139497/zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrz

Chcę zwrócić uwagę, że Burmistrz zmienia Studium z wyraźną intencją - chce umożliwić budowę budynków powyżej 5 kondygnacji.

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Cieśla Sewruk

1,284

2016-11-16 10:44:32

Starsze plany i studium znajdziesz tu.
http://www.sipgizycko.pl/
Strona wykonana została na zlecenie UM w zeszłej kadencji. Niestety obecne władze z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie są zainteresowane jej aktualizacją mimo, że nie kosztowałoby to zbyt wiele. Dlatego nie ma na niej planów z ostatnich dwóch lat. Pozostaje nam więc grzebanie się w BIP co jest zajęciem dużo bardziej pracochłonnym, niewygodnym i pozbawionym możliwości które daje ta strona takich jak: odniesienie do innych planów, sprawdzanie numerów i granic działek i domów, korzystanie ze zdjęć satelitarnych itd, itp.

<°))))><
<°))))><
<°))))><

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2016-11-16 10:49:36

Na forum kiedyś na to zwracałeś uwagę. Zadałem w tej sprawie pytanie na Sesji Rady Miejskiej.
Oto odpowiedź. Przewiń do 19:25

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
atos Mężczyzna
na bocznym torze

2,599

2016-11-16 11:00:56

Cieśla Sewruk:

Starsze plany i studium znajdziesz tu.
http://www.sipgizycko.pl/
Strona wykonana została na zlecenie UM w zeszłej kadencji. Niestety obecne władze z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie są zainteresowane jej aktualizacją mimo, że nie kosztowałoby to zbyt wiele. Dlatego nie ma na niej planów z ostatnich dwóch lat. Pozostaje nam więc grzebanie się w BIP co jest zajęciem dużo bardziej pracochłonnym, niewygodnym i pozbawionym możliwości które daje ta strona takich jak: odniesienie do innych planów, sprawdzanie numerów i granic działek i domów, korzystanie ze zdjęć satelitarnych itd, itp.

dzięki kolego- zawsze to i tak jest jakiś punkt odniesienia
Pozdrawiam

pół biedy- wyłożyć się na piasku, cała bieda- na asfalcie
 
Cieśla Sewruk

1,284

2016-11-16 11:33:46

Zakrza:

Na forum kiedyś na to zwracałeś uwagę. Zadałem w tej sprawie pytanie na Sesji Rady Miejskiej.
Oto odpowiedź. Przewiń do 19:25

A to dziwne, bo Burmistrz na spotkaniu w Cafe Crema powiedział, że sip (system informacji przestrzennej) w tej formie nie będzie aktualizowany, bo ten, który jest, jest słaby a zrobiony zostanie nowy i to najprawdopodobniej rękoma miejskich urzędników :-| (jeśli dobrze zrozumiałem). Spotkanie w Cafe Crema było ponad tydzień po deklaracji w tej sprawie zastępcy burmistrza :)

<°))))><
<°))))><
<°))))><

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2017-01-05 23:46:48

[Oryginał: 2016-11-21 11:23:52]


Chodzi oczywiście o te Pismo:

[Dodano: 2017-01-05 23:46:48]

Burmistrz odpowiedział mieszkańcom na ich protest:

No to i mieszkańcy odpowiedzieli moimi ustami na Sesji:

Dlaczego mieszkańcy czują się tak zaniepokojeni?
Tu już liczę na waszą dociekliwość!
Stawiam czteropak dobrego piwa dla tego kto rozgryzie o co chodzi z datami:

1) 10 Października
2) 24 Listopada
3) 25 Listopada

Podpowiedź:
http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/345189/obwieszczenie_burmistrza_gizycka_o_podjeciu_uchwaly_w_sprawie_pr

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Surdut Mężczyzna
surdut

1,228

2017-01-06 13:04:28

Argument bliskości obiektów przemysłowych jest niezrozumiały lecz bliskość budynków wielorodzinnych jest problemem.
Dobrze rozumiem :D?
Czyli obecni mieszkańcy nie chcą mieszkasz w pobliżu budynków wielorodzinnych i wolą by powstały tam domki jednorodzinne, które będą musiały sąsiadować z zakładami i magazynami? Nam nie psujcie ale im będzie pasowało przemysłowe sąsiedztwo?

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2017-01-06 14:03:22

Surdut:

Argument bliskości obiektów przemysłowych jest niezrozumiały lecz bliskość budynków wielorodzinnych jest problemem.
Dobrze rozumiem :D?
Czyli obecni mieszkańcy nie chcą mieszkasz w pobliżu budynków wielorodzinnych i wolą by powstały tam domki jednorodzinne, które będą musiały sąsiadować z zakładami i magazynami? Nam nie psujcie ale im będzie pasowało przemysłowe sąsiedztwo?

Pomiędzy domkami jednorodzinnymi a zakładami i magazynami powinna być zieleń izolacyjna. Czemu jej nie ma, należałoby zapytać projektantów oraz osoby zatwierdzające ten Plan:

Zresztą o taką zieleń izolacyjną w moim okręgu proszą nie tylko mieszkańcy domków jednorodzinnych, ale również mieszkańcy bloków.

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Surdut Mężczyzna
surdut

1,228

2017-01-11 06:30:50

[Oryginał: 2017-01-06 15:41:53]

A czemu nie pas zieleni urządzonej przecinający domki i bloki :D? co ty na to? :)

[Dodano: 2017-01-11 06:30:50]

Nie ładnie tak nie odpowiadać :)

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2017-01-11 09:06:47

Wyśmiewać potrzeby i oczekiwania mieszkańców bardziej...

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Surdut Mężczyzna
surdut

1,228

2017-01-11 15:46:13

Bez przesady. Nie rozumiem argumentacji co nie znaczy ze jestem na wszystko anty i ze jestem tu tylko po to by wysmiewac. Podałem przykład kompromisu, miałem nadzieje, że się do niego jakoś ustosunkujesz, że podyskutujemy na ten temat. Ludzi często przecież mają odmienne zdanie. Szkoda, że tak szybko zakończyłeś nasz krótki dialog :)

 
Łukasz Zakrzewski Mężczyzna
Radny Miejski

5,410

2017-01-23 23:46:05

W nawiązaniu do mojej wypowiedzi na Sesji w Grudniu złożyłem interpelację:


Oto odpowiedź:

Bynajmniej mnie ona nie uspokoiła:
Moja interpelacja na Sesji 19 stycznia oraz odpowiedź Burmistrzów.

I kto tu miesza w głowach?
To w końcu jest Pan Panie Burmistrzu za tymi 7-8 piętrowcami na Osiedlu Grodzieńska czy nie?

Łukasz Zakrzewski - Radny Rady Miejskiej w Giżycku
facebook.pl/radnyzakrzewski/
Zajrzyj i polub, jeżeli chcesz wiedzieć co ostatnio zrobiłem dla Ciebie!
 
Surdut Mężczyzna
surdut

1,228

2017-01-24 07:04:02

Z wypowiedzi wynika, że Burmistrz zdecyduje po przedstawieniu danych przez projektanta. Uważam, że odpowiedź jest w tym filmiku.

Przejdź do strony: Poprzednia [12, 3, 4 ... 17,