Nadzwyczajne Walne Zgronmadzenie Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska

Autor Wiadomość
karakanek Mężczyzna

113

2012-12-19 11:53:30

Nie było komu powiadomić to wklejam…
W dniu 21 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 16,30 1-szy termin (o 17,30 2-gi
termin)
w COP Giżycko (budynek Ekomariny, ul. Dąbrowskiego 14) odbędzie się
nadzwyczajne walne zgromadzenie Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
2. Informacje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz
zabezpieczenia budynku siedziby Stowarzyszenia.
3. Ustalenie zadań do wykonania do czasu walnego zgromadzenia w
przyszłym roku.
4. Wolne wnioski.
W walnym zgromadzeniu z prawem głosowania mają członkowie
Stowarzyszania, którzy mają opłacone składki za 2012 r.